Grafisk design och illustration

Till exempelsidan

Några tidigare exempel:
Lindberg Stenberg

För Lindberg Stenberg, gjorde jag en kommunikationsstrategi och ett nytt identitetsprogram med logotype och typografi 1998.

Lindberg Stenberg logo

Business Architect Network

Ett nätverk för certifierade affärsarkitekter, som i sitt arbete förenar perspektiven affärsutveckling och IT, vilket symbolen syftar till att visualisera. (2007)

Business Architect Network

Nordum

Nordum är en fastighetsfond för institutionella placerare.


Nordum
Pink Puffin

Pink Puffin är en användbarhetskonsult med Rosa Gudjonsdottir i spetsen. Som islänning ser man sig gärna som "lunnefågel" - puffin - och vad heter Rosa på engelska? Precis.


Pink Puffin
Cordial

När min arbetsgivare Soul Business Innovation Group AB gick ihop med Warp Business Advisers AB ville man ta fram en ny gemensam identitet. Ordet Cordial är ett formellt ord för "hjärtlig" och det passar verksamheten som managementkonsult bra. Man måste hålla industristandard formellt sett, samtidigt som det ofta är "hjärtlighet" som får saker att hända i stort och smått.


Cordial
www.cordial.se (öppnas i nytt fönster)Smarta ting och miljöer

Symbolisk illustration för projektet "Smarta ting och miljöer" på CID, KTH. Tanken är att den ska visa på spänningen mellan ny teknik och vardagliga ting, utmaningen att ur materia och information försöka skapa någonting som är meningsfullt.

Stol illustration


Tech Park

Logotype för TechPark AB, en klassiker från 1994. Tech Park var då ett nybildat företag inriktat på utveckling av parkeringsautomater. Logotypen skulle ha lagom branschkaraktär och antyda en del speciella tekniklösningar för pappersbanor etc.


TechPark


CID - visuell identitet

Symbol och grafiskt identitetsprogram för CID, Centrum för Användarorienterad IT-design på KTH (1995), där jag också har var engagerad i forskningsarbetet 1995-1998. Den blå färgen är av både praktiska och kommunikativa skäl densamma som KTHs färg. CID var ett av NUTEKs kompetenscentra och lades enligt stadgarna ner efter en extra femårsperiod 2005.


CID symbol


Olle Torgnys verksamhet på CID (öppnas i nytt fönster)

CIDs hemsida (öppnas i nytt fönster)eRena

Logotype för eRENA, ett Europeiskt projekt kring "elektroniska arenor" för nya former av kulturella upplevelser.

Erena
GTM

Illustration till en artikel om "Smarta ting", dvs data-, kommunikations- och sensorteknikens tillämpningar på vardagliga ting i hemmet, publicerad i katalogen till utställningen "GTM - THE GLOBAL TENDENCY MACHINE" som anordnades av Futurniture i samband med Kulturhuvudstadsåret 1998.Smarta ting - Hur smart är det?


IPLab - hemsida

IPLab är en underavdelning till NADA (Numerisk analys och datalogi) på KTH, med inriktning på människa-datorinteraktion.
Den animerade vinjettlogotypen av Olle Torgny syftar på att en mängd forskningsprojekt kring skrivprocesser har genomförts på IPLab.
Färgvalet syftar till att framhålla de kreativa inslagen och refererar också till IPLabs tidigare vinjettlogotype.

IPLAB animated logotype

www.nada.kth.se/iplab (öppnas i nytt fönster)


Olle Torgny ABKlicka här för att se en visualisering av konceptet bakom Olle Torgny-logotypen


Till exempelsidan
Olle Torgny AB

__________________________________________________________

Olle Torgny - Stockholm - Sweden Adress
Email: info@olletorgny.se