Forskning kring IT design

Under 1995-1998 har Olle Torgny varit engagerad som forskningsassistent på Centrum för Användarorienterad IT-Design, ett delvis Nutek-finansierat kompetenscentrum på KTH.

CID arbetar med att genom tvärvetenskapliga forskningsprojekt öka kontakten mellan näringsliv och den akademiska världen och att inom ramen för detta utveckla nya metoder, och i viss mån lösningar, för informationsteknik.

Mer information om CID finns på: CIDs hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Detta är CIDs symbol, formgiven av Olle Torgny:


CID symbol
Framtida hemmiljöer och mediaformer

Under våren 1997 har Olle Torgny arbetat med ett underprojekt till "elektroniska världar och interaktiv TV", med titeln Framtida hemmiljöer och mediaformer.
Många av dagens IT-produkter, t ex datorer och TV, bygger på att användaren är helt koncentrerade på apparaten och mediet. TV-tittande är ofta en passiv konsumtion av underhållning. Men i praktiken är det ju inte alltid så enkelt, vi människor gör ofta någånting annat samtidigt som TV-apparaten står på och vi sitter ofta flera och tittar.
Nya IT-former, som t ex interaktiv TV, innebär en mer aktiv form av mediekonsumtion och skulle också kunna uppmuntra till ett mer socialt umgänge.
Projektet resulterade i tre koncept som bl a presenteras i tre QuickTime-filmer - här följer ett par bilder från filmerna:


CID ur Digital Breakfast-filmenCID ur Vita Stenen-filmenProjektet finns beskrivet i en rapport som kan hämtas i PDF-format på CIDs hemsida (se nedan), eller via följande direktlänkar:

Framtida hemmiljöer och mediaformer (CID-26)
Ladda hem som Acrobat-pdf (ca 900 K)

Future Home Environments and Media Forms (CID-35), dvs engelsk version.
Ladda hem som Acrobat-pdf (ca 900 K)


En www-presentation, inklusive QuickTime-filmerna finns också här på CIDs webplats. (extern länk, öppnas i nytt fönster)
Smarta ting och miljöer

Utvecklingen går snabbt när det gäller ny datateknik. Idag har priserna på processorer, minnen men också trådlös kommunikation och olika typer av sensorer (ljud, värme, beröring osv) gått ner så pass att man idag kan göra många av tingen vi har omkring oss "smarta".
Här är en skiss på en "smart badge", dvs en liten apparat som man bär på sig, som känner av bäraren, andra människor och var man befinner sig. Den kan kommunicera med din dator på arbetet så att du inte behöver slå in ditt lösenord, dörrar kan låsa upp sig av sig själva.
Ska den här typen av produkter vara diskret dolda, eller ska de vara fantasifulla objekt som vi bär utanpå kläderna? Detta är en skiss som kan vara till hjälp i en sådan diskussion, snarare än ett färdigt förslag...CID Smart Badge
Gränssnitt för Interaktiv TV
- en skiss

Bland CIDs forskningsprojekt har Olle Torgny främst varit engagerad i elektroniska världar och interaktiv TV.

I framtiden kommer vi inte att sitta och vänta på att Rapport ska börja - vi sätter på nyheterna - eller andra program - närhelst vi vill. Många menar att Internet är framtidens "TV-kanal".
Men hur kan man välja och navigera i ett nästan obegränsat informationsutbud? Det här är ett exempel på en relativt enkel delstudie som vi har gjort på CID kring den eventuella användningen av tredimensionella världar för att navigera i informationsutbudet.
Användning av tre dimensioner innebär både fördelar och nackdelar. En fördel kan t ex vara att man kan använda olika sidor av exempelvis kuber för att visa olika sorters information.


Kuber 1Man kan tänka sig att toppytan används för t ex en kanal- eller ämnessymbol och att sidorna används för en direkt snabbtitt på ett program, tablå över valbara program eller direktsändningar.


KubEn nackdel med tredimensionella världar är att de kräver mycket datakraft, därför kan man i en övergångsfas etablera de tredimensionella elementen, men presentera dem som platta ikoner. dvs sedda rakt uppifrån.

Den gröna bakgrundsfärgen är för övrigt "gräs", som underlagsreferens i den landskapsmiljö där kuberna står utplacerade.
Samarbete och metodik

CID bygger på samarbete mellan näringsliv och den akademiska världen, liksom mellan olika kompetenser. Under hösten 1996 anordnade Ann Lantz och Olle Torgny därför en seminarieserie på CIDom tväärvetenskapligt samarbete, och de synpunkter och aspekter som kom fram har sedan sammanfattats i rapporten "Över gränserna - en seminarieserie på CID" (CID-15, TRITA-NA-D9706).
Ladda hem som Acrobat-pdf (44 K)
Studie om metaforer

Olle Torgny har även gjort en studie om användningen av metaforer i datorgränssnitt och i design, som publicerades i form av en rapport "Metaphor - a Working Concept" (CID-12) våren 1997, och som också presenterades på konferensen "Design in Contexts", anordnad av EAD, European Academy of Design, i Stockholm, april 1997.
Ladda hem som Acrobat-pdf (52 K)
Interactive Institute

Under 1999 har Olle Torgny arbetat med Interactive Institute, med fokus på metodutveckling för workshops och andra kreativa metoder. Dessutom konceptutveckling för ett projekt kring haptisk och 3D-visuell interaktion med virtuella objekt, i samarbete med ReachIn Technologies AB.
Interactive Institute - ReachIn Technologies
Publikationer

På den här sidan kan man hämta hem CIDs rapporter i Acrobat PDF-format:

CID Publikationer (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Till exempelsidan
Olle Torgny AB

__________________________________________________________

Olle Torgny AB Adress
Email: info@olletorgny.se