Kreativitet

Genom åren har jag sysslat en del med att utveckla kreativa metoder och annat som kan underlätta i olika utvecklingsprocesser, exempelvis brainstorming, scenarietekniker och collage.

En av de kraftfullare teknikerna jag råkat på är tekniken att använda collage som har sitt ursprung i modebranschen och syftar till att visualisera de mer subtila och i ord svårbeskrivna egenskaperna hos en produkt som man håller på att utveckla eller utforma.

Collage av detta slag kan användas för att visualisera målgruppens befintliga attribut, vilken miljö produkten ska passa in i, ett tema eller rent konkret vilken visuell karaktär produkten ska ha.

Collagen ska inte analyseras i detalj, utan det är den sammantagna helhetskaraktären i collagen som är intressant - det är den helhetskaraktären man också vill åstadkomma med sin produkt.

För designers och andra produktutvecklare är själva processen att sätta ihop collagen en berikande process i sig.

Här följer några exempel på collage:Målgruppens befintliga attribut...

Målgruppens attityder...

En miljö och materialkaraktär...

Ett tema...

Produktens visuella karaktär...
Två projekt med bl a collage


I flera fall har Olle Torgny använt collage i olika design- och konceptutvecklingsuppdrag, men dessa är av naturliga skäl inte offentliga. Projekt från den egna studietiden är det däremot lättare att visa upp:

Ett studentprojekt från studietiden i Paris:
Expresso

Examensprojektet från Konstfack:
Sleep MaskForskningsprojekt om kreativitet

Att arbeta estetiskt - KU-finansierat projekt, Konstfack 1998-2000 Klicka här.Tillbaka till arkivsidan


Olle Torgny AB

__________________________________________________________

Olle Torgny AB Adress
Email: info@olletorgny.se